מעודכן לשבת הקרובה 30.08.2014

שבת פיקניק

מזג אוויר לשבת

חיפה

28-32

תל אביב

28-33

באר שבע

32-35

ירושלים

26-31

אילת

38-40

מסעדות בשבת